1. January 22, 2019

    เผื่อบางคนไม่เติม www มา เราก็จัดให้สิ รออะไร แบบแรก rewrite จาก domain เพิ่ม www ข้างหน้า แบบที่สอง rewrite ทุกๆ request ที่ไม่ใช่ www ขึ้นต้นให้เป็น www

  2. December 25, 2018

    สวัสดีครับ ผมจัดทำเว็บนี้ขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่เล็กๆ เอาไว้เล่าเรื่องราวที่เกิดในห่วงเวลาทำงาน เรียน เที่ยวของผมเองครับ ไม่มากก็น้อย

Previous page